پایگاه داده

تاریخ ایجاد: دی ۱۳۹۱ گروه آموزشی: نرم افزار مقطع تحصیلی: کارشناسی

با توجه به اهمیت داده در کاربردهای مختلف، سیستم های مدیریت پایگاه داده در اکثر برنامه های کاربردی راه پیدا کرده اند. امروزه در بسیاری از کارها به نحوی با پایگاه های داده سروکار داریم نظیر خرید محصولات از فروشگاه ها، رزرواسیون بلیط، امانت کتاب از کتابخانه ها، ثبت نام مراکز آموزشی و ... هدف این درس آشنائی با مفاهیم و معماری چندسطحی سیستم پایگاه داده و نقش DBMS، معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوه ترسیم نمودار ER و نرمالسازی پایگاه داده است

دکتر محسن کاهانی استاد گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی ، قائم مقام رییس دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات و رییس مرکز اطلاعات آمار و اموررایانه ای می باشند. حوزه ی تخصصی ایشان وب معنایی، داده های تلفیقی، بازیابی اطلاعات و زبان شناسی محاسباتی می باشد.
kahani@um.ac.ir

فایل های مرتبط

لینک های مرتبط