آمار استنباطی پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آمار استنباطی یکی از اصولی‌ترین روش‌های تحلیل داده، در مدیریت و علوم انسانی است که با استفاده از این روش، محققان می‌توانند با دقت بیشتری به تحلیل داده‌ها و اطلاعات مختلف بپردازند.
7
رایگان!

آمار استنباطی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نقش آمار توصیفی در واقع، جمع‌آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمّی به دست‌آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها است. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی‌دهد، بلکه سعی می‌کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه به دست آورده است به گروه‌های مشابه بزرگتر تعمیم دهد.

5
رایگان!