سید کمال الدین غیاثی شیرازی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد:

آدرس ایمیل

k.ghiasi@um.ac.ir

شماره تماس

051-38805158

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

22
رایگان!