هاشم شرعتمدار

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد:

آدرس ایمیل

shariatmadar@um.ac.ir

شماره تماس

051-38805129

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس