مباحث ویژه در کنترل 1

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مباحث ویژه در کنترل 1 Special Topics in Control 1 جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه…

8
رایگان!

سیستم های کنترل چند متغیره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سیستم های کنترل چند متغیره Multivariable Control Systems جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو…

7
رایگان!

سیستم های کنترل پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سیستم های کنترل پیشرفته Advanced Control Systems جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه…

7
رایگان!

کنترل بهینه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

کنترل بهینه Optimal Control جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه پنجم ویدئو جلسه…

14
رایگان!

الکترونیک 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

5
رایگان!

کنترل محرکه های الکتریکی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 
 

 

 

5
رایگان!

ماشین های الکتریکی 1

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 
ماشین (موتور) الکتریکی (به انگلیسی: Electric machine )یک نام کلی برای دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی یا برعکس تبدیل می‌کند یا سطح ولتاژ جریان متناوب را به سطح دیگری از ولتاژ تغییر می‌دهد. ژنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.

 

 

18
رایگان!

سافت کامپیوتینگ

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

7
رایگان!