لرزه شناسی و مهندسی زلزله

5.00 1 رای
رایگان!

لرزه شناسی و مهندسی زلزله Seismology and Earthquake Engineering جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم…

16
رایگان!

معماری سیستم های موازی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

معماری سیستم های موازی Architecture of Parallel Systems جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو…

4
رایگان!

مباحث ویژه در کنترل 1

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مباحث ویژه در کنترل 1 Special Topics in Control 1 جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه…

8
رایگان!

سیستم های کنترل چند متغیره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سیستم های کنترل چند متغیره Multivariable Control Systems جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو…

7
رایگان!

سیستم های کنترل پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سیستم های کنترل پیشرفته Advanced Control Systems جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه…

7
رایگان!

استاتیک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

استاتیک Static جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه پنجم ویدئو جلسه ششم ویدئو…

26
رایگان!

کنترل بهینه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

کنترل بهینه Optimal Control جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه پنجم ویدئو جلسه…

14
رایگان!

سیستم های کامپیوتری امن

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سیستم های کامپیوتری امن Secure computer systems جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه…

8
رایگان!

مبانی امنیت اطلاعات

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مبانی امنیت اطلاعات Basics of information security جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه…

18
رایگان!