آشنایی با نرم افزار LBM

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

6
رایگان!

مقاومت مصالح 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

40
رایگان!

ترمودینامیک 1

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

15
رایگان!
0
رایگان!

طراحی بهینه قطعات مکانیکی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

3
رایگان!

مقاومت مصالح پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. هدف اصلی از درس مقاومت مصالح فراهم کردن دست مایه‌ای است که مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن ماشین‌های گوناگون و سازه‌های باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر سازهٔ معلوم شامل محاسبه تنش‌ها و تغییر شکلهاست. در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارتست از توانایی آن دراستقامت ورزیدن (تحمل کردن) در برابر بار اعمالی بدون شکست است.  
 
 

 

 

2
رایگان!

آیرو دینامیک ما فوق صوت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

2
رایگان!

روش تحقیق و سمینار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
در مکانیک، ضربه (impact) نیروی زیاد یا شوکی است که در مدت زمان کوتاهی هنگام برخورد دو یا چند جسم اعمال می‌شود. چنین نیرویی یا شتابی معمولاً تأثیر بیشتری نسبت به نیروی کمتری که در زمان نسبتاً طولانی‌تری اعمال می‌شود دارد. این تأثیر به شدت به سرعت نسبی اجسام به یکدیگر بستگی دارد.

 

 

6
رایگان!

نانومكانيك

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
در مکانیک، ضربه (impact) نیروی زیاد یا شوکی است که در مدت زمان کوتاهی هنگام برخورد دو یا چند جسم اعمال می‌شود. چنین نیرویی یا شتابی معمولاً تأثیر بیشتری نسبت به نیروی کمتری که در زمان نسبتاً طولانی‌تری اعمال می‌شود دارد. این تأثیر به شدت به سرعت نسبی اجسام به یکدیگر بستگی دارد.

 

 

1
رایگان!