سیستم های کنترل پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سیستم های کنترل پیشرفته Advanced Control Systems جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه…

7
رایگان!

استاتیک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

استاتیک Static جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه پنجم ویدئو جلسه ششم ویدئو…

26
رایگان!

مبانی امنیت اطلاعات

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مبانی امنیت اطلاعات Basics of information security جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه…

18
رایگان!

ساختمان داده ها

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ساختمان داده ها Data Structure جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه پنجم ویدئو…

20
رایگان!

اصول طراحی کامپایلر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

اصول طراحی کامپایلر Compiler Design Fundamentals جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه پنجم…

27
رایگان!

اخلاق مهندسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

اخلاق مهندسی Engineering Ethics جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه پنجم ویدئو جلسه…

8
رایگان!

تحلیل سازه 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تحلیل سازه 2 Structural Analysis 2 جلسه اول ویدئو جلسه دوم ویدئو جلسه سوم ویدئو جلسه چهارم ویدئو جلسه پنجم…

18
رایگان!

ریاضیات در زندگی روزمره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

15
رایگان!

اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

 

درس مقدمات بازاریابی در ورزش با هدف آشنایی دانشجویان با بازاریابی در صنعت ورزش ارائه شده است؛ در این درس دانشجویان با مفاهیم و اصول پایه ای بازاریابی آشنا می شوند؛ همچنین، در این درس تلاش می شود تا آمیخته بازاریابی ورزشی و چهارچوب انها معرفی گردد؛ این درس فرصت خوبی هست تا دانشجویان با نقش بازاریابی در سازمانها و کسب و کارهای ورزشی آشنا شوند.

 

2
رایگان!