ریاضیات در زندگی روزمره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

15
رایگان!

ریاضی 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

19
رایگان!

جبر خطی برای آمار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

21
رایگان!

مبانی آنالیز ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

36
رایگان!

محاسبات عددی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
محاسبات عددی یا آنالیز عددی (Numerical analysis) به تنظیم، مطالعه و اعمال شیوه‌های تقریبی محاسباتی برای حلّ آن دسته از مسائل ریاضیات پیوسته (در مقابل ریاضیات گسسته) می‌پردازد که با روش‌های تحلیلی و دقیق قابل حلّ نیستند. برخی از مسائل موردنظر محاسبات عددی به طور مستقیم از حسابان می‌آید.

 

 

39
رایگان!

ریاضیات عمومی 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

13
رایگان!

ریاضیات گسسته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

18
رایگان!