ریاضیات در زندگی روزمره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
 

 

 

15
رایگان!

اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

 

درس مقدمات بازاریابی در ورزش با هدف آشنایی دانشجویان با بازاریابی در صنعت ورزش ارائه شده است؛ در این درس دانشجویان با مفاهیم و اصول پایه ای بازاریابی آشنا می شوند؛ همچنین، در این درس تلاش می شود تا آمیخته بازاریابی ورزشی و چهارچوب انها معرفی گردد؛ این درس فرصت خوبی هست تا دانشجویان با نقش بازاریابی در سازمانها و کسب و کارهای ورزشی آشنا شوند.

 

2
رایگان!

مقدمات بازاریابی ورزشی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس مقدمات بازاریابی در ورزش با هدف آشنایی دانشجویان با بازاریابی در صنعت ورزش ارائه شده است؛ در این درس دانشجویان با مفاهیم و اصول پایه ای بازاریابی آشنا می شوند؛ همچنین، در این درس تلاش می شود تا آمیخته بازاریابی ورزشی و چهارچوب انها معرفی گردد؛ این درس فرصت خوبی هست تا دانشجویان با نقش بازاریابی در سازمانها و کسب و کارهای ورزشی آشنا شوند.

2
رایگان!

مبانی و فلسفه تربیت بدنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 
در مکانیک، ضربه (impact) نیروی زیاد یا شوکی است که در مدت زمان کوتاهی هنگام برخورد دو یا چند جسم اعمال می‌شود. چنین نیرویی یا شتابی معمولاً تأثیر بیشتری نسبت به نیروی کمتری که در زمان نسبتاً طولانی‌تری اعمال می‌شود دارد. این تأثیر به شدت به سرعت نسبی اجسام به یکدیگر بستگی دارد.

 

 

1
رایگان!