احسان روحی گل خطمی

استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد:

آدرس ایمیل

e.roohi@um.ac.ir

شماره تماس

051-38805136

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

2
رایگان!

روش تحقیق و سمینار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
4
رایگان!
1
رایگان!
3
رایگان!