احمد آفتابی‌ثانی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد:

آدرس ایمیل

aftabi@um.ac.ir

شماره تماس

051-3880۵۰۶۸

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

استاتیک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
26
رایگان!

اخلاق مهندسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
8
رایگان!

تحلیل سازه 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
18
رایگان!

تحلیل سازه ها 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
23
رایگان!

تحلیل سازه ها 1

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
35
رایگان!