حمید نوری

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد:

آدرس ایمیل

hnoori@um.ac.ir

شماره تماس

051-38805118

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

معماری سیستم های موازی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
4
رایگان!

معماری کامپیوتر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
48
رایگان!

معماری کامپیوتر پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
5
رایگان!

مباحث ویژه در الکترونیک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
2
رایگان!