زهرا سادات میرزازاده

استادیار گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

درباره استاد:

آدرس ایمیل

z.mirzazadeh@um.ac.ir

شماره تماس

051-38805416

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده علوم ورزشی - گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس