علی کریم پور

استاد گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد:

آدرس ایمیل

karimpor@um.ac.ir

شماره تماس

05138805073

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

مباحث ویژه در کنترل 1

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
8
رایگان!

سیستم های کنترل چند متغیره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
7
رایگان!

شناسایی سیستم ها

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
6
رایگان!

سیستم های چند متغیره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
7
رایگان!

شناسایی سیستم ها

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
5
رایگان!

سیستم کنترل چند متغیره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
6
رایگان!