مجید میرزاوزیری

استاد گروه ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد:

آدرس ایمیل

mirzavaziri@gmail.com

شماره تماس

051-38805668

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده ریاضی - گروه ریاضی محض

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

ریاضیات در زندگی روزمره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
15
رایگان!

ریاضی 2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
19
رایگان!
23
رایگان!

ریاضیات گسسته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
18
رایگان!

ریاضیات عمومی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
18
رایگان!