محمدباقر نقیبی سیستانی

دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد:

آدرس ایمیل

naghib@yahoo.com

شماره تماس

051-38805100

آدرس

مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

7
رایگان!

کنترل بهینه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
14
رایگان!

جبر خطی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
7
رایگان!
7
رایگان!